Οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν αγοραπωλησίες

Οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν αγοραπωλησίες στις χρηματαγορές μέσω τηλεφώνου ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών της ΒΕΤΑ.​

α) Παραδοσιακή σχέση επενδυτή-broker

Η παραδοσιακή σχέση επενδυτή-broker/investment advisor βρίσκεται στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας. Η καλύτερη πληροφόρηση της αγοράς απορρέει από τη συνεχή επαφή μεταξύ broker και επενδυτή. Κάθε επενδυτής συνεργάζεται με έναν συγκεκριμένο broker/investment advisor και μαζί, δημιουργούν μια επενδυτική προσέγγιση και συνεργασία προσαρμοσμένη στους στόχους του επενδυτή. Καθώς αναπτύσσεται αυτή η σχέση, βελτιώνεται και η κατανόηση των απαιτήσεων του επενδυτή από τη πλευρά του broker. Όσο καλύτερα ο broker γνωρίζει τον επενδυτή και ειδικά τις ανοχή του στον κίνδυνο, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι στην κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του επενδυτή.

Οι brokers/investor advisors παρέχουν:

– Συμβουλές κατανομής περιουσιακών στοιχείων
– Μακροοικονομική και διεθνής ανάλυση
– Συμβουλές κατασκευής χαρτοφυλακίου
– Bottom up analysis: Ανάλυση θεμελιωδών στοιχείων εταιρειών
– Top down analysis: Ανάλυση μακροοικονομικών μεταβλητών και των επιδράσεων τους στις χρηματιστηριακές αγορές
– Macro policy analysis Ανάλυση μακροοικονομικής πολιτικής
– Ανάλυση των τομέων και εταιριών που ενδιαφέρουν τον επενδυτή
– Ανάλυση για τις τρέχουσες τάσεις των αγορών
– Παρακολούθηση ανοικτών θέσεων επενδυτών
– Συζήτηση βασικών βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μεταβλητών που επηρεάζουν τις αγορές
Ο broker συζητά νέες ιδέες με τον επενδυτή καθώς επίσης ερευνά τις ιδέες του επενδυτή. Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν μακροοικονομικές τάσεις και συγκεκριμένες αναλύσεις εταιρειών, τομέων και αγορών.

Ορισμένοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και broker ειδικεύονται στην τεχνική ανάλυση και προσπαθούν να προβλέψουν και να συζητήσουν τη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά τιμών των εταιρειών, τομέων και αγορών. Οι συζητήσεις όμως με γνώμονα τη θεμελιώδη ανάλυση παραμένουν σταθερά ο ακρογωνιαίος λίθος των αγοραπωλησιών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων των τμημάτων μας.

β) Ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών

Eπενδυτές/Traders:

Μπορoύν να κάνουν trading/αγοραπωλησίες στις ελληνικές αγορές μετοχών και παραγώγων καθώς και σε μετοχές σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά τα χαρτοφυλάκιά τους.

Η ΒΕΤΑ έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο trading/αγοραπωλησίες ομολόγων. Είμαστε πολύ δραστήριοι στις αγορές ελληνικών, κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Οι traders εξασφαλίζουν ότι οι επενδυτές έχουν άριστες τιμές εκτέλεσης (execution prices) ακόμη και στην περίπτωση περιορισμένης ρευστότητας στις αγορές.

MARKET MAKING

Παρέχουμε υπηρεσίες market making στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. με ειδική σύμβαση σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας τους.

Έχουμε ενεργήσει ως market makers κατόπιν ειδικών συμφωνιών σε περισσότερες από είκοσι πέντε ελληνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών από το μεγάλο δείκτη κεφαλαιοποίησης.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποδίδει σταθερά στη ΒΕΤΑ την υψηλότερη βαθμολογία για τις market making υπηρεσίες.

Δεν πραγματοποιούμε trading για τον ίδιο λογαριασμό (prop trading) προκειμένου να προστατεύσουμε το εταιρικό κεφάλαιο, να περιορίσουμε τον κίνδυνο και για λόγους δεοντολογίας και διαφάνειας. Συνεπώς, εστιάζουμε στην καλύτερη εκτέλεση εντολών των πελατών μας. Η απόφαση αυτή μας επιτρέπει να είμαστε διαφανείς, εστιάζοντας στην καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εντολών των πελατών.

“Το πιο σημαντικό προσόν για έναν επενδυτή είναι η ιδιοσυγκρασία και όχι η ευφυΐα”.
“Πρέπει να είστε φοβισμένοι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και άπληστοι όταν οι άλλοι είναι φοβισμένοι”.