Η ΒΕΤΑ διαθέτει άδεια για την αναδοχή τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Η ΒΕΤΑ λειτούργησε ως σύμβουλος στην πρώτη εισαγωγή ομολόγων στην κύρια και εναλλακτική ελληνική αγορά. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαμε underwriters ή sub-underwriters στις περισσότερες νέες εγγραφές στο ΧΑΑ.

Επιπλέον, είμαστε πολύ δραστήριοι σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) εταιρειών λόγω των μακροχρόνιων εξαιρετικών σχέσεών μας με ελληνικές εταιρείες, στελέχη και μετόχους.

Η Beta συμμετείχε ως σύμβουλος και ανάδοχος σε έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης για εισηγμένες και μη εισηγμένες οντότητες. Το 2020 η Beta συμμετείχε ως book runner ή σύμβουλος στις ακόλουθες συμφωνίες:

GEKTERNA 500 εκατ. ευρώ

Κατασκευές/Κρατήσεις

Εταιρικό εισηγμένο ομόλογο

Ιούνιος 2020

Entersoft €4 εκατ.

IT/ERP

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Φεβρουάριος 2020

Epislon Καθαρά €6 εκατ.

IT/ERP

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Ιούλιος 2020

Perseas 20 εκατ. ευρώ

Ιχθυοτροφεία/υδατοκαλλιέργεια

Γνώμη περί δίκαιης διαγραφής από το χρηματιστήριο

Ιανουάριος 2020

DIMAND €112m

Real Estate     

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Ιούνιος 2022

OPTIMA €72m

Banking

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Σεπτέμβριος 2023

TRADE ESTATES €47m

Real Estate     

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Νοέμβριος 2023

Premia Properties €100m

Properties

Εταιρικό Ομόλογο

Iανουάριος 2022

Orilina €31m

Properties

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Δεκέμβριος 2023

IDEAL €100m

Holding

Εταιρικό Ομόλογο

Δεκέμβριος 2023

GEKTERNA 500 εκατ. ευρώ

Κατασκευές/Κρατήσεις

Εταιρικό εισηγμένο ομόλογο

Ιούνιος 2020

Entersoft €4 εκατ.

IT/ERP

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Φεβρουάριος 2020

Epislon Καθαρά €6 εκατ.

IT/ERP

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Ιούλιος 2020

Perseas 20 εκατ. ευρώ

Ιχθυοτροφεία/υδατοκαλλιέργεια

Γνώμη περί δίκαιης διαγραφής από το χρηματιστήριο

Ιανουάριος 2020

GEKTERNA 500 εκατ. ευρώ

Κατασκευές/Κρατήσεις

Εταιρικό εισηγμένο ομόλογο

Ιούνιος 2020

Entersoft €4 εκατ.

IT/ERP

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Φεβρουάριος 2020

TRADE ESTATES €47m

Real Estate     

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

Νοέμβριος 2023

Premia Properties €100m

Properties

Εταιρικό Ομόλογο

Iανουάριος 2022

Orilina €31m

Properties

IPO Χρηματιστήριο Αθηνών

 

Δεκέμβριος 2023

IDEAL €100m

Holding

Εταιρικό Ομόλογο

 

Δεκέμβριος 2023

“Ένας συμμετέχων στην αγορά πρέπει να ενεργεί με συνέπεια ως επενδυτής και όχι ως κερδοσκόπος”.