Ανάλυση

Η ομάδα Ανάλυσης εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία, την συνολική αγορά, τους τομείς και τα στοιχεία εταιρειών, ώστε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Προσφέρουμε επενδυτικές ιδέες, προβλέψεις αγοράς
και ειδικές συστάσεις για τομείς της αγοράς. Η επιτυχία στις Κεφαλαιαγορές απαιτεί ανταλλαγή ιδεών και οι αναλυτές του τμήματος Ανάλυσης είναι διαθέσιμοι για προσωπική επαφή.

Ειδικευόμαστε στην έρευνα εταιρειών μετοχών μεσαίας και μικρής Κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες καλύπτονται ελάχιστα από την αγορά. Συνεπώς, οι αναλύσεις αυτές είναι πολύ χρήσιμες στους πελάτες μας, ειδικά τους ξένους θεσμικούς και τελικούς πελάτες (foreign institutional and end-clients). Προκειμένου να ενισχύσουμε το διεθνή μας παρουσία στην έρευνα και το trading, συμμετέχουμε σταθερά σε roadshow του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και της Αθήνας σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δημοσιεύουμε το ακόλουθο υλικό για την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών μας :

Άμεσα διαθέσιμα στα ελληνικά

Beta Weekender 06-12-2019 & Ατζέντα Εταιρικών Οικονομικών Εκδηλώσεων

Πρόκειται για μια εβδομαδιαία έκθεση αγοράς που περιλαμβάνει:

 • Σχόλια αγοράς και αναλύσεις
 • Τεχνικές προβλέψεις
 • Πίνακας Θεμελιώδους Ανάλυσης
 • Agenda εταιρικών και οικονομικών εκδηλώσεων

Μηνιαία Στατιστικά Αγοράς

Ενημερώσεις για μετοχικά και ομολογιακά IPOs

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να εισάγουν τον κωδικό τους για πρόσβαση στο περιεχόμενο:

Ημερήσια έκθεση (EN)/Daily report (EN) η οποία περιλαμβάνει:

 • Σχόλια αγοράς και insight
 • Εταιρικά νέα και αποτελέσματα
 • Ημερολόγιο Εκδηλώσεων και Ανακοινώσεων
 • Εταιρικές πράξεις

Εξαμηνιαία αποτελέσματα AthEx και σύντομα σχόλια (GR)

Λεπτομερείς εκθέσεις αποτίμησης (EN)

Αποτελέσματα αναθεώρησης και προεπισκόπησης (EN)

Προοπτικές αγοράς και Beta Top Picks (EN)

Εταιρικές αναφορές (Επισκόπηση αποτελεσμάτων – Προεπισκόπηση) (EN)

Άμεσα διαθέσιμα στα ελληνικά

Beta Weekender 06-12-2019 & Ατζέντα Εταιρικών Οικονομικών Εκδηλώσεων

Πρόκειται για μια εβδομαδιαία έκθεση αγοράς που περιλαμβάνει:

 • Σχόλια αγοράς και αναλύσεις
 • Τεχνικές προβλέψεις
 • Πίνακας Θεμελιώδους Ανάλυσης
 • Agenda εταιρικών και οικονομικών εκδηλώσεων

Μηνιαία Στατιστικά Αγοράς

Ενημερώσεις για μετοχικά και ομολογιακά IPOs

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να εισάγουν τον κωδικό τους για πρόσβαση στο περιεχόμενο:

Ημερήσια έκθεση (EN)/Daily report (EN) η οποία περιλαμβάνει:

 • Σχόλια αγοράς και insight
 • Εταιρικά νέα και αποτελέσματα
 • Ημερολόγιο Εκδηλώσεων και Ανακοινώσεων
 • Εταιρικές πράξεις

Εξαμηνιαία αποτελέσματα AthEx και σύντομα σχόλια (GR)

Λεπτομερείς εκθέσεις αποτίμησης (EN)

Αποτελέσματα αναθεώρησης και προεπισκόπησης (EN)

Προοπτικές αγοράς και Beta Top Picks (EN)

Εταιρικές αναφορές (Επισκόπηση αποτελεσμάτων – Προεπισκόπηση) (EN)