εξειδικευσεις

brokerage

 • Online Trading
 • Παραδοσιακή Υπηρεσία Broker

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

 • Διακριτική
 • Συμβουλευτική
 • Οικογενειακό Γραφείο

CORPORATE FINANCE - M&As

 • IPOs
 • Underwriting
 • Εκτιμήσεις
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές M&As

ΑΝΑΛΥΣΗ

 • Bottom up Ανάλυση
 • Εταιρείες μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
 • Top Down Ανάλυση & Στρατηγική

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ