Και αφού στο χθεσινό άρθρο αναφερθήκαμε στην διαχρονική επίδραση του γεωπολιτικού ρίσκου, σήμερα θα δώσουμε περισσότερους λόγους αισιοδοξίας με βάση τις τάσεις που επικρατούν σε διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Όλα τα στοιχεία αφορούν δεδομένα από ανακοινωμένα μεγέθη στατιστ

Τα καλά νέα για τις νέες εισαγωγές εταιριών σε οργανωμένες αγορές με Δημόσιες Προσφορές μετοχών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το θετικό κλίμα στα χρηματιστήρια και τα υψηλά τραπεζικά επιτόκια έστρεψαν περισσότερες εταιρίες στις αγορές για την χρηματοδότηση τους ανεβάζοντας τόσο τον αριθμό