Άνοιγμα λογαριασμού

Προσωπικά Δεδομένα

Στείλτε την πρωτότυπη υπογεγραμμένη σύμβαση στο γραφείο μας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 29, Αθήνα, 11473 μαζί με ένα αντίγραφο των παρακάτω εγγράφων:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Πρόσφατος τραπεζικός λογαριασμός
 • Απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφέλειας
 • Επιστολή επιβεβαίωσης από τον εργοδότη σας για τη θέση εργασίας σας
 • ΑΜΚΑ/Ασφάλιση Υγείας
 • Τελευταία εκκαθάριση φόρου

  Με την υπογραφή της σύμβασης έχετε συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους και την Προσυμβατικές Πληροφορίες MiFID II.

Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση για τα παρακάτω:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία και η πηγή προέλευσής τους.
 • Σκοπιμότητα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Αποδέκτες των δεδομένων σας.
 • Δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.).
 • Η συγκατάθεσή σας
 • Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.
 • Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας.
 • Τα δικαιώματά σας.
 • Άσκηση των δικαιωμάτων σας.
 • Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Διαχείριση Παραπόνων

Έγγραφα βασικών Πληροφοριών

Στη ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν παράπονα ή σχόλια που μας γνωστοποιούνται.

Αν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή πρόταση βελτίωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κάτωθι τρόπους:

 • Επισκεφθείτε τα γραφεία μας, Λ.Αλεξάνδρας 29 Αθήνα.
 • Καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6478900.
 • Συμπληρώστε και στείλτε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων
 • Αποστείλετε επιστολή στην οποία να φαίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το θέμα που σας απασχολεί.

Η Εξυπηρέτηση Παραπόνων Πελατών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας, θα διερευνήσει το θέμα με αντικειμενικότητα και θα σας απαντήσει εγγράφως σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω χρόνος για τη διαχείρισή του, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση που η απάντηση μας δεν σας ικανοποίησε, μπορείτε να απευθύνεστε στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα www.hobis.gr, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ιστοσελίδα www.hcmc.gr.

Άνοιγμα λογαριασμού

Στείλτε την πρωτότυπη υπογεγραμμένη σύμβαση στο γραφείο μας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 29, Αθήνα, 11473 μαζί με ένα αντίγραφο των παρακάτω εγγράφων:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Πρόσφατος τραπεζικός λογαριασμός
 • Απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφέλειας
 • Επιστολή επιβεβαίωσης από τον εργοδότη σας για τη θέση εργασίας σας
 • ΑΜΚΑ/Ασφάλιση Υγείας
 • Τελευταία εκκαθάριση φόρου

  Με την υπογραφή της σύμβασης έχετε συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους και την Προσυμβατικές Πληροφορίες MiFID II.

Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση για τα παρακάτω:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία και η πηγή προέλευσής τους.
 • Σκοπιμότητα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Αποδέκτες των δεδομένων σας.
 • Δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.).
 • Η συγκατάθεσή σας
 • Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.
 • Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας.
 • Τα δικαιώματά σας.
 • Άσκηση των δικαιωμάτων σας.
 • Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Διαχείριση Παραπόνων

Στη ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν παράπονα ή σχόλια που μας γνωστοποιούνται.

Αν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή πρόταση βελτίωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κάτωθι τρόπους:

 • Επισκεφθείτε τα γραφεία μας, Λ.Αλεξάνδρας 29 Αθήνα.
 • Καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6478900.
 • Συμπληρώστε και στείλτε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων
 • Αποστείλετε επιστολή στην οποία να φαίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το θέμα που σας απασχολεί.

Η Εξυπηρέτηση Παραπόνων Πελατών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας, θα διερευνήσει το θέμα με αντικειμενικότητα και θα σας απαντήσει εγγράφως σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω χρόνος για τη διαχείρισή του, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση που η απάντηση μας δεν σας ικανοποίησε, μπορείτε να απευθύνεστε στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα www.hobis.gr, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ιστοσελίδα www.hcmc.gr.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών