Επικοινωνία

  Επισκεφθείτε μας

  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Αθήνα 11473

  Καλέστε μας

  (+30) 210 6478900

  Διαχείριση Παραπόνων

  Στη ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν παράπονα ή σχόλια που μας γνωστοποιούνται.

  Αν έχει προκύψει οποιοδήποτε θέμα από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο ή πρόταση βελτίωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κάτωθι τρόπους:

  • Επισκεφθείτε τα γραφεία μας, Λ.Αλεξάνδρας 29 Αθήνα.
  • Καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6478900.
  • Συμπληρώστε και στείλτε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων
  • Αποστείλετε επιστολή στην οποία να φαίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το θέμα που σας απασχολεί.

  Η Εξυπηρέτηση Παραπόνων Πελατών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας, θα διερευνήσει το θέμα με αντικειμενικότητα και θα σας απαντήσει εγγράφως σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω χρόνος για τη διαχείρισή του, θα ενημερωθείτε σχετικά.

  Σε περίπτωση που η απάντηση μας δεν σας ικανοποίησε, μπορείτε να απευθύνεστε στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα www.hobis.gr, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ιστοσελίδα www.hcmc.gr.