Ομόλογα


  • Η ΒΕΤΑ δραστηριοποιείται ενεργά στις αγορές του σταθερού εισοδήματος. Πέραν του τμήματος της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων το οποίο ενεργεί συμβουλευτικά σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια Ομολόγων, ενεργούμε συναλλαγές Ομολόγων και για λογαριασμό μεγάλων θεσμικών επενδυτών της ημεδαπής και αλλοδαπής, όπως επίσης και για ιδιώτες επενδυτές.
  • Δραστηριοποιούμαστε στην Διεθνή αγορά Ομολόγων μέσω διεθνών οίκων συναλλαγών. Πολλά Hedge Funds που αποφασίζουν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά σταθερού εισοδήματος, επιλέγουν την εταιρεία μας για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των συναλλαγών τους.
  • Ως θεματοφυλακή μας ενεργεί η BNP Paribas Paris.